Nieuws

Aangepaste regeling personele bekostiging 2014-2015 bekend

De aangepaste regeling personele bekostiging PO 2014-2015 is gepubliceerd. Hiermee kan bepaald worden wat de financiële consequenties zijn van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Herfstakkoord/Onderwijsbegroting 2014 en de Onderwijsbegroting 2015 voor het schooljaar 2014/2015. Via de volgende link Uitleg bekostiging 2014-2015 komt u op een webpagina van de PO-raad waar u een toelichting kunt raadplegen met daarin een overzicht van hoe al de akkoorden zijn verwerkt in de bekostiging.