Nieuws

Aanbiedingsformulier jaarstukken 2013 en Machtiging 2013

Formulieren OCW

DUO-CFI heeft onlangs informatie verzonden aan de besturen met betrekking tot de aanbieding bekostigingsgegevens en jaarstukken 2013.

In de brief betreffende de 'Aanbieding bekostigingsgegevens' wordt gesproken over de formulieren GGL en een formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens PO 2013 voor controle'. Beide formulieren worden door ons  van de site van DUO-CFI gedownload; als bestuur hoeft u hier verder geen actie voor te ondernemen. 

Het 'Aanbiedingsformulier jaarstukken 2013' met een unieke QR-code ontvangen wij wel graag van u. Wij verzoeken u vriendelijk om  dit formulier zo spoedig mogelijk naar ons te verzenden.

Machtiging

De machtiging heeft u ontvangen per mail, dit is een formulier waarmee u (als bevoegd gezag) Concent kunt machtigen tot het ondertekenen van de verschillende formulieren die met het indienen van de jaarstukken 2013 aan het ministerie van OCW moeten worden toegezonden. De ingevulde en door de accountant gecontroleerde stukken worden dan rechtstreeks door ons naar het ministerie van OCW verzonden.

Als u deze machtiging aan Concent wilt afgeven, dan verzoeken wij u om de machtiging door de daartoe bevoegde persoon/personen te laten ondertekenen en deze vóór 21 april 2014 aan ons te retourneren.