Nieuws

1-maartregel vervalt per 1 augustus 2015

Artikel 6.12 cao PO vervalt op 1 augustus 2015. Tot nu toe gold het volgende:

  • Voor OP-ers en OOP-ers met lesgebonden en/of behandeltaken gaan nieuwe benoemingen in bepaalde gevallen in per 1 augustus van enig   jaar (i.p.v. per eerste schooldag).
  • Tijdelijke benoemingen die ingaan op of na 1 maart van enig jaar eindigen bij aanvang zomervakantie (andere benoemingen eindigen per 1 augustus).
  • Een werknemer die zelf ontslag neemt doet dat per datum einde schooljaar (en niet pas per 1 augustus).

Dit artikel vervalt omdat het niet past bij de systematiek van een 40-urige werkweek en vakantieverlof. Immers, een tijdelijke medewerker die na 1 maart in dienst komt, bouwt een bepaald aantal vakantie-uren op. Als het dienstverband eindigt zonder dat alle vakantie-uren tijdens het dienstverband zijn opgemaakt, worden deze uitbetaald.

Nieuwe mogelijkheden
Het vervallen van artikel 6.12 biedt nieuwe mogelijkheden om zelf te kiezen op welke datum een tijdelijk dienstverband aangaat en eindigt. Tijdelijke benoemingen hoeven niet meer aan te vangen op 1 augustus, maar kunnen beginnen op de eerste maandag na de zomervakantie.
Ook kunnen tijdelijke benoemingen eindigen op elk afgesproken moment. Een jaarbenoeming kan dus lopen vanaf de eerste dag na de zomervakantie tot en met de laatste dag voor de volgende zomervakantie.
Dit kan voorkomen dat iemand “eigen wachtgelder” wordt. Eigen wachtgelder is een (ex)medewerker met een uitkering, die direct voorafgaand aan die uitkering langer dan een jaar onafgebroken in dienst is geweest bij de werkgever. Eigen wachtgelders moeten alle volgende, passende, vacatures bij voorrang aangeboden krijgen.
Iemand wordt dus bijvoorbeeld eigen wachtgelder na afloop van een tweede jaarcontract voor bepaalde tijd. Door tussen de beide contracten een onderbreking te veroorzaken, wordt voorkomen dat iemand eigen wachtgelder wordt.

Er is voor werkgevers nog een voordeel te behalen op dit punt m.b.t. de transitievergoeding. Deze is verschuldigd (vanaf juli 2016) voor elke werknemer die twee jaar in dienst is geweest en die uit dienst gaat. De transitievergoeding geldt dus ook voor werknemers die twee jaarcontracten hebben gehad. Door de dienstverbanden te onderbreken met de tussenliggende zomervakantie, wordt de twee jaar niet gehaald en is er geen transitievergoeding verschuldigd.
Wel geldt dat bij een dienstverband dat eindigt op de laatste dag voor de zomervakantie, er waarschijnlijk nog openstaande vakantie-uren zullen zijn. Deze moeten worden uitbetaald. Het dienstverband wordt niet verlengd met de duur van de openstaande vakantie-uren! Het gaat enkel om een te betalen bedrag aan loon.

Salaris bij kortdurende vervanging
Ook artikel 6.31 vervalt zodra de 40-urige werkweek wordt ingevoerd. In dit artikel staat vermeld welke werktijdfactor geldt voor een dag of een dagdeel waarop een leraar vervangen wordt. In de nieuwe systematiek is dat niet meer relevant. Immers, een vervanger wordt voor een aantal uren per week benoemd: minimaal 5 uur bij vervangingen van maximaal 1 dag, minimaal 8 uur in overige gevallen.