AOL

Informatie overgang naar AFAS Online (AOL)
Uiterlijk 31-12-2019 zullen alle AFAS Profit-omgevingen zijn overgezet naar AOL. In september 2019 versturen wij een planning wanneer de omgevingen worden overgezet. Alle medewerkers en gebruikers zullen per mail worden geïnformeerd door Concent.

1. Wat verandert er precies voor mij?
Het internetadres van Insite en de wijze van inloggen veranderen. Dit staat in de mail. Zodra de omgeving is omgezet naar AOL, gebeurt de inlog via 2-factor authenticatie. 

2. Wat betekent 2-factor
authenticatie en waarom is dat nodig?
2-factor betekent dat authenticatie plaatsvindt met een wachtwoord en een andere actie: akkoord geven in de AFAS Pocket App of via een code verkregen door een SMS. Deze manier van inloggen is nodig omdat uw vertrouwelijke gegevens beschermd moeten worden. Dit kan via deze 2-factor authenticatie. 

3. Wat is de AFAS Pocket App?
De AFAS Pocket App is een app voor Android en IOS. Deze app geeft bijvoorbeeld toegang tot salarisstroken en declaraties en genereert ook een bericht voor toegang tot AOL. Uw werkgever bepaalt overigens welke informatie beschikbaar is via de app.

4. Hoe moet ik inloggen?
Als de Profit-omgeving is overgezet naar AOL krijgt elke medewerker hierover persoonlijk bericht via een mail. In deze mail staat onder andere een link naar de omgeving op AOL. Inlog vindt vanaf dat moment plaats met een e-mailadres (=mailadres waarop u het bericht hebt ontvangen). Neem contact op met uw contactpersoon van de PSA bij Concent als inloggen niet lukt. 

5. Dus ik kan niet meer met mijn (verkorte) gebruikerscode inloggen?
Gebruikers die veel met Insite werken, hebben een verkorte code (bijvoorbeeld: Pla1990). Deze vervalt bij overgang naar AOL. Iedereen moet dan inloggen met een (actief) e-mailadres. Gebruikers die in Palette facturen kunnen raadplegen of goedkeuren behouden wel die verkorte gebruikerscode.

6. Kan ik ook zonder 2-factor authenticatie inloggen?
Dit kan na inloggen op het eigen netwerk van uw werkgever.