Disclaimer

Dit bericht (met bijlagen) is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Stichting Concent geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (met bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (met bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Stichting Concent u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Stichting Concent u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (met bijlagen).