Samen voor een
gezonde balans

Het resultaat over kalenderjaar 2023 dat op InSite wordt getoond is een voorlopig resultaat en moet in het licht gehouden worden van de volgende zaken. Concent heeft alle in 2023 gepubliceerde bekostigingsgegevens ingelezen evenals het loonjournaal tot en met december 2023. Medio januari 2024 volgt nog het loonjournaal over de 13e (correctie)periode. In 2024 worden (indien van toepassing) nog beschikkingen afgegeven voor de bekostiging voor nieuwkomers per teldatum 1 oktober 2023 en groeibekostiging per 1 november en 1 december 2023. Daarnaast zullen nagekomen facturen over 2023 nog verwerkt worden en (eventuele) mutaties op voorzieningen.

 

Samen voor een gezonde balans

Knikker

Samen voor een gezonde balans

Knikker