Samen voor een
gezonde balans

ABP verhoogt de pensioenen op 1 januari 2024 met 3,03%. Dit is gelijk aan de volledige stijging van de prijzen tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023. Ook stelde ABP de nieuwe pensioenpremie vast: die daalt van 27,9% naar 27,0%. Het verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit besluit. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat goederen, zoals boodschappen in de supermarkt, en diensten met 3% omhoog zijn gegaan in de periode van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023. ABP kijkt altijd naar de periode van september tot september als het een besluit neemt over een mogelijke verhoging van de pensioenen. We verhogen de uitkeringen van gepensioneerden en de pensioenaanspraken van deelnemers die nu nog pensioen opbouwen of in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij ABP.

Extra financiële armslag
ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen zegt blij te zijn dat de pensioenen net als vorig jaar volledig kunnen meestijgen met de inflatie. “Een goed pensioen is een pensioen dat verhoogd wordt als de prijzen stijgen. Ik ben blij dat we dit ook in 2024 kunnen waarmaken. We kunnen de pensioenen, net als vorig jaar, volledig laten meegroeien met de prijsstijging. Toen stegen de prijzen met bijna 12%, nu is dat 3,03%. Net als vorig jaar maken we gebruik van de soepeler indexatieregels die gelden op weg naar de overstap op het vernieuwde pensioenstelsel in 2027.”

Hij zegt te hopen dat de verhoging gepensioneerden wat extra armslag geeft. “Want bij een pensioen van €1.000 netto betekent dat toch zo’n € 30 in de maand erbij. Natuurlijk hebben we daarbij ook goed gekeken of dit besluit evenwichtig uitpakt voor alle groepen deelnemers. Daarnaast blijft er voldoende vermogen in kas om op de langere termijn een gezonde en evenwichtige overstap te maken naar de nieuwe pensioenregels. Voor het bestuur stonden alle seinen op groen om dus tot volledige pensioenverhoging te besluiten.”

Versoepeling van de regels
Dat ABP de pensioenen kan verhogen, heeft ook te maken met een versoepeling van de regels in aanloop naar de nieuwe regels voor pensioen. ABP stapt op 1 januari 2027 over op het vernieuwde pensioenstelsel. Een pensioenfonds mag dan al de pensioenen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105%, dat is het gemiddelde van de dekkingsgraad over 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad van ABP kwam in oktober van dit jaar uit op 113,7%. 

Lagere premie
De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen daalt in 2024: van 27,9% naar 27,0%. Werkgevers betalen 70% van de premie. Werknemers betalen 30%. Bij een inkomen van € 3.500 bruto betaalt de werknemer in 2024 ongeveer € 10 per maand netto minder. 

Bron: ABP

Samen voor een gezonde balans

Knikker

Samen voor een gezonde balans

Knikker