Energieleverancier DVEP stopt per 01 januari 2024

Het besluit van DVEP om te stoppen met de levering van gas en elektriciteit heeft te maken met de slechte financiële situatie van het bedrijf als gevolg van een aantal moeilijke jaren in combinatie met de onstuimige energiemarkt sinds de oorlog in Oekraïne. Een ander belangrijk punt is dat de Amerikaanse moedermaatschappij UGI van DVEP heeft aangegeven volledig uit de Europese markt te stappen. UGI wil ruimte geven aan DVEP om in principe tot een ordentelijke afwikkeling te komen.
Energie voor Scholen betreurt het besluit van DVEP om op 1 januari 2024 te stoppen met het leveren van gas en elektriciteit aan scholen die zijn aan gesloten bij EVS. Het opzeggen van het contract door DVEP heeft geen gevolgen voor het samenwerkingsverband. Afgesproken is dat DVEP in nauwe samenwerking met EVS naar oplossingen zoekt om de gunstige condities voor de komende jaren te borgen. Een aannemelijk scenario is een overname door een andere energieleverancier. De enorme omvang maakt EVS wat dit betreft aantrekkelijk. Energie voor Scholen blijft zich inzetten voor de deelnemers en garandeert dat er alles aan wordt gedaan op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier die goede prijs- en leveringscondities hanteert. De deelnemers aan EVS kunnen meer informatie vinden in hun eigen portal op Energie voor Scholen.
Energie Voor Scholen is een samenwerkingsverband tussen Hellemans Consultancy en de profielorganisaties Verus, VOS/ABB, VBS, VGS en de ISBO voor de aanbesteding en inkoop van gas en elektriciteit voor scholen in Nederland. Het bestaat sinds 2003.
Bron: VOSABB

Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort verlengd

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt met vijf maanden verlengd. Bestaande RAP-regio’s kunnen tot en met 31 mei 2023 subsidie aanvragen om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken.

 

Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben sinds 2020 – naast de G4 – 72 RAP-regio’s gevormd, om zo gezamenlijk de personeelstekorten aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat er een soepele overgang ontstaat tussen deze RAP-subsidieregeling naar de bredere totstandkoming van onderwijsregio’s wordt deze regeling met vijf maanden verlengd. Zo wordt de continuïteit van regionale samenwerking binnen de RAP-regio’s gewaarborgd.

 

Subsidie voor bestaande RAP-regio’s
Bestaande RAP-regio’s kunnen subsidie aanvragen voor de periode 1 augustus  tot en met 31 december 2023. Het is mogelijk om een bestaande regio uit te breiden met besturen/vestigingen, mbo-instellingen of lerarenopleidingen die nog niet eerder waren aangesloten bij de regio. Dit in aanloop naar de te vormen onderwijsregio’s.

 

Aanvraagformulier via DUS-I
DUS-I stelt per mail een aanvraagformulier beschikbaar aan de bestaande RAP-regio’s. Op dit formulier zijn de gegevens uit de aanvraagronde van 2022 al  ingevuld. De penvoerder kan deze gegevens zo nodig aanvullen of wijzigen.

 

Activiteiten
In het plan van aanpak kunt u aanvullende en nieuwe activiteiten opnemen, maar ook  de huidige activiteiten voortzetten. Daarnaast vragen we u om in het plan van aanpak op te nemen welke activiteiten u onderneemt om de samenwerking in de regio tot stand te brengen of te versterken. Dit in aanloop naar de vorming van onderwijsregio’s. Dit in aanloop naar de vorming van onderwijsregio’s.

 

Hoogte subsidiebedrag
Voor deze aanvraagronde is in totaal € 7.726.987,- subsidie beschikbaar. Omdat het gaat om een verlenging van vijf maanden, bedraagt de subsidie per RAP-regio maximaal vijf twaalfde deel van het toegekende bedrag voor de eerdere RAP-subsidie voor het schooljaar 2022-2023.

 

Subsidie aanvragen
U kunt van 12 april tot en met 31 mei 2023 deze subsidie aanvragen via het aanvraagformulier dat u per mail ontvangt van DUS-I. Uiterlijk op 7 augustus 2023 krijgt u bericht van DUS-I of uw aanvraag is goedgekeurd.

U vindt hier meer informatie over de subsidieregeling.

 

Bron: Ministerie OCW