Samen voor een
gezonde balans

Door een wijziging van het btw-besluit in 2018 moet in bepaalde gevallen btw in rekening worden gebracht bij het ter beschikking stellen van personeel, bijvoorbeeld tussen schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Indien een detacheringsovereenkomst niet onder de aangepaste btw-vrijstelling valt, is er btw verschuldigd over de jaren vanaf 2018 tot en met heden. Eventuele correcties dienen door de uitlenende partij uit eigen beweging te worden gemeld bij de Belastingdienst op basis van in te dienen btw-suppleties.

 

Tussen onderwijsinstellingen onderling was het in het verleden onder bepaalde voorwaarden mogelijk om personeel uit te wisselen zonder verrekening van btw. Sinds december 2018 is dat dus niet meer vanzelfsprekend. Gevolg is dat er in bepaalde gevallen btw in rekening moet worden gebracht door de uitlenende partij (meestal een schoolbestuur). Hierover is expliciet bericht in de voorjaarsnota van 2022 (pagina 68).

 

De berichtgeving over btw in juni 2022 veroorzaakte veel onduidelijkheid en discussie. Na recent overleg met de ministeries Financiën en Onderwijs is er nu meer duidelijkheid. Hierover lees je meer in de veel gestelde vragen en antwoorden op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs. De komende periode zal het Steunpunt Passend Onderwijs veelvoorkomende praktijkvoorbeelden voorleggen aan de Belastingdienst (via het ministerie van Financiën) voor landelijke standpuntbepaling: valt het praktijkvoorbeeld onder de vrijstelling en mag er worden verrekend zonder btw? Zodra daar meer over bekend is, lees je dat op de website van het steunpunt en de PO-Raad. 

 

De PO-Raad adviseert schoolbesturen die het betreft te onderzoeken of een wijziging van de belastingaangifte nodig is en de inlenende partijen (bijvoorbeeld het samenwerkingsverband) in dat geval te informeren dat er mogelijk nog btw over voorgaande jaren in rekening zal worden gebracht.

 

Bron: PO-Raad

Samen voor een gezonde balans

Knikker

Samen voor een gezonde balans

Knikker