Samen voor een
gezonde balans

De regels voor de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers (asielzoekers en overige vreemdelingen) wijzigen. Scholen hoeven vanaf schooljaar 2021-2022 geen bewijsstukken voor de bijzondere bekostiging meer in de leerlingenadministratie op te nemen. OCW heeft dit bekend gemaakt in de tweede regeling bekostiging personeel 2021-2022 voor primair onderwijs (zie artikel 32 tot en met 35 en de toelichting op deze artikelen).

Het vervallen van de bewijslast is doorgevoerd vanwege de privacygevoeligheid van de gevraagde informatie van ouders en leerlingen en om de administratieve lasten bij scholen te beperken.

Er zijn een aantal aandachtspunten:

Kijk voor het laatste nieuws en de bedragen voor de bijzondere bekostiging op de website van LOWAN.

Bron: PO-Raad

Samen voor een gezonde balans

Knikker

Samen voor een gezonde balans

Knikker