Samen voor een
gezonde balans

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding
Het kabinet heeft 21 januari in de Kamerbrief bepaald dat de vaste onbelaste reiskostenvergoeding ook na 1 februari 2021 vergoed mag worden. In de Kamerbrief is vermeld dat dit tot 1 april 2021 onbelast vergoed kan worden, ongeacht het reispatroon van de medewerker. De voorwaarde dat aan de medewerker vóór 13 maart 2020 deze vergoeding al werd toegekend blijft van kracht.

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 3%
Ook in 2021 wordt tot een loonsom van € 400.000 de vrije ruimte verruimd van 1,7% naar 3%. Hiervan kan bijvoorbeeld een onbelaste thuiswerkvergoeding vergoed worden. De verruiming van 1,3% over € 400.000 betekent voor 2021 een extra vrije ruimte van maximaal € 5.200. 

Arbovoorzieningen en ICT-middelen
Onder bepaalde voorwaarden kan bijvoorbeeld een bureaustoel (arbovoorzieningen) of laptop (ICT-middelen) vergoed of verstrekt worden. Omdat per situatie en vergoeding/verstrekking beoordeeld moet worden of aan de voorwaarden voldaan wordt, kunt u bij vragen hierover contact opnemen met uw contactpersoon van de PSA.

Samen voor een gezonde balans

Knikker

Samen voor een gezonde balans

Knikker