Vrijwilligersvergoeding 2021

De maximale hoogte van de vrijwilligersvergoedingen zijn per 01-01-2021 verhoogd naar € 180 per maand (was € 170 in 2020) en € 1.800 per jaar (was € 1.700 in 2020).

Onder verschillende voorwaarden kan een vrijwilliger een vergoeding voor werkzaamheden krijgen. Dat geldt in de volgende situaties:

  • Er worden werkzaamheden verricht voor: een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld, een sportvereniging of sportstichting of een instelling voor ANBI.
  • De vrijwilliger is niet in dienst van de organisatie
  • De werkzaamheden worden niet beroepsmatig gedaan.

De vergoeding die een vrijwilliger voor de werkzaamheden krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van leeftijd en ureninzet.

  • Is de vrijwilliger 21 jaar of ouder en is afgesproken dat er een vergoeding per uur wordt verstrekt? De maximale vergoeding per uur is dan € 5 met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar.
  • Is de vrijwilliger jonger dan 21 jaar en is afgesproken dat er een vergoeding per uur wordt verstrekt, dan is de maximale vergoeding per uur € 2,75 met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar.
  • Als de vrijwilliger een vergoeding wordt verstrekt die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk en is niet afgesproken dat een vergoeding per uur wordt verstrekt, dan mag de vergoeding in 2021 maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar zijn.

Alleen bovenstaande vrijwilligersvergoedingen zijn onbelast.

Bron: belastingdienst.nl